نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت کارهای روزانه

چالاک یک نرم افزار مخصوص ویندوز برای  برنامه ریزی و مدیریت کارهای شخصی و اداری است

هزینه خرید و پشتیبانی نرم افزار

هزینه خرید دائمی نرم افزار مبلغ   1.200.000 تومان است 

این مبلغ برای کلیه امکانات نرم افزار است و فقط یکبار پرداخت خواهد شد. سالانه هزینه ای بابت پشتیبانی نرم افزار، آموزش و آپدیت های جدید پرداخت نخواهید کرد و اشتراکی که تهیه می فرمایید دائمی است.

یادآوری ها

یکی از قابلیت های نرم افزار یادآوری کارهای روزانه است. یادآوری ها در زمان تعیین شده در سیستم کاربر نمایش داده می شود. می توانید برای یادآوری ها گزارش انجام کار و پیشرفت بنویسید.

فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه کارهایی هستند که ممکن است در طول یک روز و یا چند روز انجام شود. می توانید برای انجام فعالیت ها گزارش انجام و درصد پیشرفت کار را ثبت کنید. فعالیت ها قابلیت اتصال به یادآوری را دارند و در زمان شروع فعالیت به کاربر یادآوری می شوند.

 

دفترچه تلفن

به آسانی شماره تلفن ها و مخاطبین خود را مدیریت کنید. اطلاعات کامل مخاطبین را در گروه بندی های مختلف ثبت کنید، برای آنها پیامک بفرستید و در هر زمانی خروجی مناسب بگیرید.

هدف گذاری

هدف گذاری عبارت است از یک هدف که برای رسیدن به آن مجموعه ای از فعالیت ها تعیین خواهند شد. برای هدف گذاری می توانید بازه زمانی تعیین کنید بعد از پایان دوره درصد پیشرفت هدف گذاری و ارزش گذاری آن محاسبه خواهد شد. در هدف گذاری هر فعالیت درصد پیشرفت و میزان ارزش گذاری دارد که می توانید برای هر فعالیت گزارش کار بنویسید.

 

برنامه ریزی

برنامه ریزی ها را در حالت روزانه، هفتگی و ماهانه ثبت کنید. برای هر برنامه می توانید چک لیست دلخواه از کارها داشته باشید. می توانید آنها را پرینت و یا خروجی PDF بگیرید.

تقویم شخصی

بر اساس نیاز رویداد ها و فعالیت های روزانه خود را در روی تقویم فارسی ثبت کنید. برای آنها گزارش انجام بنوسید و در صورت نیاز می توانید گزارشات تقویم شخصی را پرینت کنید.

یادداشت های روزانه

یادداشت ها را می توانید در دفترچه یادداشت های مجزا ثبت کنید و یا در روی تقویم فارسی بنویسید. با قابلیت جستجو و پرینت هیچ کدام از یادداشت ها را فراموش نمی کنید.

گزارش نویسی

می توانید گزارشات را در دسته بندی های مختلف ثبت کنید. همراه گزارشات می توانید فایل های مورد را نیاز را هم ضمیمه کنید. بر اساس نیاز می توانید گزارشات را پرینت کنید و یا به PDF ذخیره کنید.

رویداد های مهم

رویداد های مهم خود را همراه با عکس در این بخش نرم افزار ثبت کنید. می توانید برای رویداد ها دسته بندی های مختلف ثبت کنید. با قابلیت جستجو می توانید رویداد مهم را دوباره به یاد بیاورید.

ارسال پیام کوتاه در نرم افزار

می توانید پیامک ها را در دو حالت ارسال به صورت گروهی و ارسال به صورت انفرادی انجام دهید. برای ارسال پیامک لازم است مخاطبین در بخش دفترچه تلفن ثبت شوند.

نرم افزار چالاک

امور حسابداری شخصی

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار بخش امور حسابداری آن است که به وسیله آن می توانید به دور از هرگونه پیچیدگی هزینه ها، درآمدها، پس اندازها، وام و اقساط، بدهکاران، بستانکاران و… را ثبت کنید و حتی یک فروشگاه داشته باشید.